Zakres działalności firmy to:

- doradztwo i obsługa firm prowadzących działalność za granicą 

i firm zagranicznych  prowadzących działalność w Polsce

- prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

- ekspertyzy ekonomiczno finansowe

-doradztwo podatkowe i rachunkowe

-doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

-prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

-działalność wydawnicza i szkolenia w zakresie rachunkowości

-badanie bilansu